برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
300,000 ریال
هزینه­ ثبت ­نام د­انشجویان
2
600,000 ریال
هزینه­ ثبت­ نام ­هیات­ علمی
3
700,000 ریال
هزینه­ ثبت­ نام ­آزاد
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.