"یکی از چالش های اصلی آموزش عالی میزان دقت سنجش علمی و آزمون­ های ورودی آموزش عالی بوده و هست و به فرموده مقام معظم رهبری : برای کنکور یک کاری بکنید. یک فکر صحیح، عمیق و عملی کنید. بعد هم دنبالش اقدام کنید. همچنین به دنبال بحث­ های مختلفی که در سازمان سنجش آموزش کشور انجام شد، مرکز تحقیقات سازمان با ارایه برنامه عملیاتی برگزاری همایشی تحت عنوان : همایش ملی"سنجش علمی و آزمون‌های ورودی آموزش عالی: مبانی، چالش‌ها و راهکارها" به شورای سازمان و تصویب آن در تاریخ 98/10/8، مقرر شد این همایش با همکاری دانشگاه تهران (دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران) و وزارت بهداشت برگزار گردد تا نسبت به راه­ اندازی ساز و کارهایی جهت نقد و بررسی و به چالش کشیدن مسایل پیش­رو اقدام گردد. از اینرو در چهارچوب برنامه عملیاتی، نخست اقدام به  دعوت از برخی از نمایندگان وزارت­خانه­ ها و ارگان­ های زیربط به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری شد و پس از تشکیل شورای سیاستگذاری و تصویب کلیات برنامه عملیاتی شامل اهداف،محورها و ارکان همایش در تاریخ 98/11/15، در جهت اجرایی کردن مصوبات شورای مذکور کمیته ­های علمی و اجرایی همایش با مشارکت افراد صاحب نظر دارای دانش و توان تخصصی و اجرایی تشکیل و به صورت مستمر نسبت به پیگیری آن اقدام می نمایند.