راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله‌

 

نگارش خلاصه­ ی­ مبسوط مطالعات پژوهشی برای همایش­ ها ساختاری مشابه با مقاله­ های کامل علمی- پژوهشی برای نشریه­ ها دارد.  خلاصه مبسوط همانند هر نوع گزارش پژوهشی برای عرضه و ارائه ­ی هدف، بنیان، فرضیه­ ها، روش، نتایج، تبیین یافته­ ها و نتیجه­ گیری مطالعه علمی است. با وجود این، در این نوع گزارش علمی بیش از هر چیز بر هدف، روش­، نتایج و نتیجه­ گیری پژوهش تأکید می­شود. در متن زیر، ساختار خلاصه ­ی­ مبسوط تشریح شده است.

   

توجه: متن خلاصه ­ی مبسوط بایستی به زبان فارسی در حدود حداکثر 350 کلمه تایپ شده باشد.

   

عنوان: مختصر و متناسب با هدف، محتوا و نتایج اصلی مطالعه

 

(وسط چین با اندازه­ ی قلم 14 ضخیم B Mitra و یک خط فاصله از نام مؤلفان با اندازه­ ی pt 12)

 

 1. موجز و مختصر باشد: عنوان حاوی متغیرهای اصلی پژوهش و روابط بین آنها باشد. طول عنوان حداکثر 10 تا 12 واژه باشد.

 2. عنوان باید جامع و مانع باشد. یعنی، بر حسب شرایط یک عنوان باید به همه یا بخشی از این پرسش­ ها پاسخ دهد:

 

 • چه چیزی (what) مطالعه شده است؟

 • چگونه (how) موضوع مطالعه شده است؟

 • چه کسانی (with whom) مطالعه شده­ اند؟- توصیف گروه (جامعه) هدف و واحده ای اندازه­ گیری

 • مطالعه کجا/در چه بافتی (where/in what context) انجام شده است؟

 • چه نتیجه (what result) خاصی به دست آمده است؟

 

              مؤلف/مؤلفان و مشخصات آن (ها)

 

(وسط چین و به ترتیب با اندازه­ ی قلم 12 و 10 نازک  B Mitraو یک خط فاصله به اندازه ­ی pt 8 از یکدیگر)

   

 نمونه­ای از نحوه­ی نگارش عنوان مقاله و مشخصات مؤلفان

   

              چکیده و کلید واژه­ ها (راست چین باشند)

 

 1. چکیده مقاله خلاصه ­ای تک پاراگرافی، مختصر و در عین حال جامع و کامل از نکات اصلی مطالعه است که حداکثر 100 تا 120 واژه را شامل می­ شود.

 2. ساختار چکیده مقاله، به ترتیب، شامل عناصر زیر است: زمینه مسأله (در یک جمله) که شواهدی را دال بر وجود مسأله با استناد به آمارها یا نظرات متخصصان و/ یا نتایج پژوهش­ها مطرح می­ کند؛ هدف اصلی که قصد و منظور از انجام پژوهش را (در یک جمله) تعیین می ­کند؛ روش که در آن اطلاعات مربوط به ویژگی­ های شرکت­ کنندگان، طرح، مداخله ­ها و ابزار (در دو جمله) ذکر می ­شود؛ یافته­ ها، که نتایج اصلی و مهم گزارش را (در دو جمله) شامل می ­شود و در نهایت نتیجه­ گیری­ ها، به ویژه این که آیا از فرضیه­ های پژوهش حمایت شده است و همچنین بیان تلویحات تئوریکی یا عملی یافته ­های مطالعه (در یک جمله) نوشته می­ شود.   

 3. کلید واژه ­ها بین سه تا پنج واژه معمول است و باید از واژگان اصلی مقاله باشد که در بازیابی مورد استفاده قرار می­ گیرد. سعی شود کلید­ واژه ­ها منحصر به واژه ­های استفاده شده در عنوان و چکیده نباشد و شامل برخی واژه­ های اصلی باشد که در بدنه اصلی مقاله از آنها استفاده شده است.

 

 

 

              مقدمه: زمینه و بیان مسأله، اهمیت مطالعه، مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، تعریف مفهومی متغیرها و گزاره­ های اصلی پژوهش و منطق آنها

 

 1. قسمت مقدمه بخشی از مقاله است که به خواننده فرصت می­ دهد تا: (1) دلایل انجام پژوهش، (2) چگونه این پژوهش با کارهای قبلی مرتبط است- ادبیات علمی، (3) فرضیه ­هایی که پژوهشگران تدوین کرده ­اند و (4) ماهیت کلی طرح پژوهش را بداند.

 2. مقدمه از کلیات شروع و به سمت جزئیات حرکت کند.

 3. در ابتدای مقدمه سعی شود زمینه مسأله و سپس خود مسأله بیان شود.

 4. زمینه مسأله باید شواهدی دال بر وجود مسأله را با استناد به آمار، نظرات متخصصان و/ یا نتایج پژوهش­ ها مطرح کند.

 5. بیان مسأله به معنای خاص، به راستی، همان هدف کلی پژوهش است و هدف­ (دلیل) انجام مطالعه باید در آغاز مقدمه ارائه شود.

 6. در بیان مسأله (هدف کلی) باید تمام متغیرهای مورد مطالعه شامل مستقل، وابسته، تعدیل­ کننده، واسط ه­ای و کنترل (در صورت وجود) همراه با جامعه هدف و بافت مطالعه گنجانده شود.

 7. اهمیت مطالعه شامل اهمیت تئوریکی و/ یا عملی یافتن راه­ حل ­ها یا پاسخ­ ها مسأله پژوهش ذکر شود.

 8. اهمیت مطالعه می­تواند به طور آشکار بیان شود و یا در بیان مسأله یا هدف پژوهش مستتر باشد.

 9. به طور کلی، زمینه و اهمیت مسأله در حد یک تا دو پاراگراف و بیان مسأله در حد یک تا دو جمله باشد.

 10. اگر پژوهش مبتنی بر نظریه یا نظریه ­های خاصی است در حد یک پاراگراف مبانی نظری پژوهش ذکر شود.

 11. پیشینه تجربی پژوهش کوتاه باشد و صرفاً نتایج مطالعات کاملاً مرتبط و اصلی به گونه انتقادی بازنگری شود.

 12. پیشینه تجربی به گونه­ای نوشته شود که مطالعه شما را در چهارچوب پژوهش ­های انجام شده و وسیع­تر قبلی (یعنی، پایگاه دانش) قرار دهد.

 13. مبانی نظری و پیشینه تجربی به گونه ­ای بیان شود که منطقی برای گزاره­ های پژوهش فراهم آورد و در خلال آن متغیرهای مطالعه تعریف مفهومی شوند.

 14. فرضیه ­ها dh s,hghj  پژوهش باید به طور واضح بیان شوند.

 15. نکته: سعی شود مقدار حجم مقدمه  %20 از کل حجم خلاصه مبسوط باشد.

 

 
   

 

  

 

 1. قسمت روش بخش مهمی از مقاله است که به طور مشروح توصیف می­ کند: چه کاری در این مطالعه انجام شده است و چگونه این کار انجام شده است.

 2. قسمت روش­­ برای سهولت خواندن و وضوح مطالعه شامل سه زیر قسمت است، که به ترتیب عبارتند از: (الف) طرح پژوهش (ب)جامعه و نمونه،  (ج) ابزار  و  (د) شیوه اجرا.

   

 
   

 

 

 

 1. ­فقط نتایج را به صورت عینی گزارش کنید. یعنی، آنها را تبیین و تفسیر نکنید.

 2. ابتدا باید یافته ­های اصلی با توجه به مسأله و فرضیه ­های پژوهش ارائه شود. باید نوع تحلیل­ های آماری که برای آزمون هر یک از فرضیه­ های پژوهشی استفاد شده است، همراه با این که در هر مورد آیا تحلیل داده­ ها فرضیه را حمایت کرده یا نه، بیان شود.

 3. سپس باید یافته ­های ثانوی ارائه شود. برای مثال، نتایج غیر منتظره، مقایسه­ های خاص میان سطوح چندگانه متغیرهای مستقل، اثرهای متقابل مرتبه بالاتر، و همچنین هر نوع یافته­ای که به طور مستقیم به فرضیه ­های پژوهشی مرتبط نیستند.

 

 

 1. قسمت بحث بخشی از مقاله است که تفسیر و ارزشیابی نتایج را در بر می­ گیرد. باید این تفسیر و ارزشیابی­ ها با مسأله و فرضیه ­های پژوهشی ارائه شده در مقدمه مرتبط باشند.

 2. ساختار اصلی بحث عبارتند از: (1) آیا داده­ها از فرضیه­ ها حمایت می­کنند؟ یعنی، بررسی اجمالی نتایج پژوهش؛ (2) چگونه مطالعه به حل مسأله پژوهش کمک می­کند؟ یعنی، تبیین و تفسیر یافته­ ها؛ (3) چه نتیجه­ گیری­ های کلی و تلویحات ضمنی (تئوریکی، کاربردی و یا روش ­شناختی) وجود دارد که می­ تواند از مطالعه استخراج شود؛ یعنی، مطالعه چه مشارکت و سهمی در پیشبرد دانش فعلی دارد و چگونه با بدنه دانش فعلی سازگار است؟ و (4) چه شرایطی وجو دارند که تعیمیم ­پذیری یافته ­ها را با دشواری مواجه می­ سازد (محدودیت ­ها) و چه راه حل­ هایی برای غلبه بر این محدودیت ­ها توصیه می­شود (پیشنهادها). خوانندگان در این قسمت مقاله خواهان پاسخ­ های روشن، بدون ابهام و مستقیم به این سوال­ ها هستند.

 

  

 

 1. در متن خلاصه مبسوط سعی شود حداکثر از 15 منبع استفاده شود. این منابع باید مرتبط ­ترین و تا حد امکان جدیدترین منابع در مورد موضوع مورد مطالعه شما باشد. و فقط این 15 منبع که در تدوین مقاله از آنها استفاده شده است در فهرست منابع ذکر شود. پس در گزینش منابع معتبر، علمی، مرتبط، جدید و جامع کوشا باشید.

 2. نکته: در همایش­­های قبلی مشاهده شده است که برخی از مؤلفان محترم در متن اصلی مقاله از منابع زیادی استفاده کرده­ اند و در انتها فقط 15 مورد از آنها را ذکر کرده­اند. این خلاف رویه­ های علمی است. بهتر است و مؤلفان کوشش کنند که در سراسر خلاصه مبسوط حداکثر از 15 منبع مرتبط ­تر و جدیدتر استفاده کنند و در انتهای خلاصه مبسوط همین 15 مورد را گزارش کنند.

 

نحوه تنظیم و نگارش فهرست چند منبع مهم