راهنمای چگونگی واریز مبالغ ثبت نام

  1. لطفا گزینه ثبت نام را انتخاب و یکی از موارد مورد نظر را که شامل دانشجویان، شرکت کننده آزاد و یا استاد را انتخاب کنید

  2. سپس روی کلید ذخیره کلیک کنید.

  3. برای شما مشخصات پرداخت تولید خواهد شد.

  4. صدور صورتحساب و پرداخت هزینه را کلیک کنید.

  5. صفحه ارائه اطلاعات بانکی و پرداخت انلاین از کارت شتاب برای شما ظاهر خواد شد.

  6. مشخصات و اطلاعات بانکی و در صورت نیاز برای شناسه واریز عدد **** را وارد و مبلغ مورد نظر را واریز نمایید.

  7. مبلغ ثبت نام شما بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد.