اعضای شورای سیاستگذاری (به ترتیب الفبا):

*    رئیس شورا: ابراهیم خدایی

 

 1. دکترمحمود اشرفی زاده( معاون  آموزشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

 2. دکترمحمد ابراهیم اعلمی(رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه)

 3. دکترعباس بازرگان(استاد دانشگاه تهران)

 4. دکتر جعفر توفیقی( استاد دانشگاه تربیت مدرس)

 5. آقای محسن حاجی میرزایی(وزیر آموزش و پرورش)

 6. دکترالهه حجازی( رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)

 7. دکتر سیدحسین حسینی( معاون آموزشی دانشگاه تهران)

 8. دکتر محمد ابراهیم حق دوست(معاون آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)

 9. دکترعلی خاکی صدیق (معاون  آموزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 10. دکتر ابراهیم خدایی(معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور)

 11. دکتر حسین خنیفر(رئیس دانشگاه فرهنگیان)

 12. دکتر غلامحسین رحیمی(معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 13. دکتر داود رشتچیان(معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف)

 14. دکتر محمد مهدی زاهدی(عضو کمسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی)

 15. دکترحسین سلیمی(رئیس دانشگاه علامه طباطبایی)

 16. دکتر امیر علی سهراب پور( معاون  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 17. دکتر عبدالکریم  شادمهر(رئیس مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور)

 18. دکنر محمدمهدی صدوقی( معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

 19. دکتر محمد مهدی طهرانچی(رئیس ‌ دانشگاه آزاداسلامی )

 20. دکتر سعیدرضا عاملی(دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 21. دکتر منصور غلامی(وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)

 22. دکتر محمود فتوحی(رئیس محترم دانشگاه صنعتی شریف)

 23. دکتر محمد کافی(رئیس  دانشگاه فردوسی مشهد)

 24. دکتر سیدمحمدحسین کریمیان (معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 25. دکتر علیرضا کمره ای (معاون  آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش)

 26. غلامرضا گرائی نژاد (رئیس وقت امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور)

 27. دکتر علی لاریجانی(استاد دانشگاه تهران)

 28. دکتر میررضا مجیدی (رئیس دانشگاه تبریز)

 29. دکتررضا محمدی (معاون امور آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور)

 30. دکترقاسم مظاهری نژاد(معاون  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

 31. دکترعلیرضا منادی سفیدان ( رئیس  کمسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس)

 32. دکترمجید نادگران (رئیس  دانشگاه شیراز)

 33. دکتر محمود نگهبان سلامی (عضوکمسیون آموزش، تحقیقات  مجلس شورای اسلامی)

 34. دکتر سعید نمکی(وزیر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

 35. دکترکورش نوذری(رئیس دانشگاه مازندران)

 36. دکتر محمود نیلی احمد آبادی (رئیس دانشگاه تهران)

 37. دکتر محمد مهدی واحدی ( معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت)