اعضای کمیته علمی(به ترتیب الفبا):

*     دبیر کمیته علمی:  خانم دکتر حجازی


 1. عبدالرضا اوحدی(وزارت علوم شورای گسترش)

 2. بلال ایزانلو(استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی‌)

 3. ابوالفضل آقابابا(عضو هیأت‌علمی‌ مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور)

 4. محمدرضا آهنچیان(مدیر کل دفتر برنامه ­ریزی آموزش عالی وزارت علوم)

 5. عباس بازرگان(استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)

 6. کورش پرند(استاد گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی)

 7. محمد حسین پورکاظمی(عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 8. احسان جمالی(عضو هیأت‌علمی‌ سازمان سنجش آموزش کشور)

 9. الهه حجازی(رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)

 10. حمیدرضا حسن ­آبادی(عضو هیأت‌علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی)

 11. ابراهیم خدایی(دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)

 12. محمد دادرس(عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران)

 13. فریبرز درتاج(استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی)

 14. علی دلاور(استاد گروه روانسنجی دانشگاه علامه طباطبایی)

 15. غلامرضا دهشیری(دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا)

 16. عباس رحیمی نژاد(دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)

 17. خسرو ساکی( رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش)

 18. عبدالکریم شادمهر(عضو هیأت‌علمی مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور)

 19. نگار شریفی‌یگانه(عضو هیأت‌علمی‌ مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور)

 20. محسن شکوهی یکتا(استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)

 21. مرتضی طاهری(دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی)

 22. بهروز طهماسب کاظمی(رئیس مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی)

 23. میترا عزتی(استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)

 24. محمد عسگری(دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی)

 25. جلیل فتح آبادی(دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی)

 26. مقصود فراستخواه(استاد گروه برنامه ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)

 27. نورعلی فرخی(دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی)

 28. ولی­ الله فرزاد(استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی‌)

 29. محمدرضا فلسفی (دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی)

 30. بهروز کاوه‌ئی(عضو هیأت‌علمی‌ سازمان سنجش آموزش کشور)

 31. قاسم کبیری(استادیار پژوهشگاه آموزش و پرورش)

 32. علیرضا کیامنش(استاد گروه تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی)

 33. محسن محمدزاده(عضو هیئت علمی مرکز علمی-کاربردی)

 34. رضا محمدی(معاون امور اجرای آزمون­های سازمان سنجش آموزش کشور)

 35. کیانوش محمدی ­روزبهانی (عضو هیأت‌علمی‌ مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور)

 36. علی مقدم‌زاده(دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)

 37. یدالله مهرعلی‌زاده(استاد دانشگاه شهید چمران اهواز )

 38. اصغر مینایی(دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی)

 39. سیما نقی زاده(عضو هیأت‌علمی‌ مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور)

 40. سید سعید هاشمی(رئیس مرکز سنجش آزمون پزشکی وزارت بهداشت)

 41. غلامرضا یادگار زاده(استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی)