همایش ملی «سنجش علمی و آزمون‌های ورودی آموزش عالی» برگزار می‌شود
1400-08-19
همایش ملی «سنجش علمی و آزمون‌های ورودی آموزش عالی» برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان نهاد ملی تخصصی متولی آزمون های ورودی آموزش عالی، استخدامی و شغلی، همواره پایش، ارزیابی وتعالی کیفی فعالیت های خود را در صدر برنامه های خود قرار داده است. 

 بر این اساس  این سازمان با همکاری دانشگاه تهران نسبت به تدوین طرح برگزاری همایش ملی «سنجش علمی  و آزمون های ورودی آموزش عالی: مبانی ، چالش ها و راهکارها» اقدام کرد که بعد از تشکیل شورای سیاستگذاری در سازمان سنجش آموزش کشور در بهمن ماه 98 اقدام کرد.

کلیات طرح و اهداف آن تصویب شد و سازمان اجرایی همایش در قالب کمیته اجرایی و کمیته علمی در راستای مصوبات شورای سیاستگذاری، محورها و زیر محورهای همایش در کمیته علمی مورد بررسی مجدد قرار گرفت. 

کمیته علمی اقدام به بررسی و شناخت ابعاد و چالش های نظام ورود به دانشگاه در ایران با هدف اصلاح و بهبود، بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها برای شناخت و بازاندیشی در نظام ورود به دانشگاه، بهره گیری از ظرفیت آموزش و پرورش برای شناخت و بازاندیشی در نظام ورود به دانشگاه، هم افزایی دستگاه های مرتبط و مراجع سیاستگذاری در جهت بهبود نظام سنجش و پذیرش دانشگاه و بهره گیری از دانش و تجربیات بین المللی در زمینه نظام سنجش و پذیرش دانشگاه کرده است.

از حامیان علمی این همایش می توان به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه های تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و ... و مجلس شورای اسلامی نام برد.

دکتر الهه حجازی، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دبیر کمیته علمی این همایش ملی است.

این همایش در محورهای 6 گانه برگزار می شود.

مبانی نظری سنجش در نظام ورود به آموزش عالی، آزمون سازی، تهیه آزمون ها، استاندارد سازی فرآیند برگزاری آزمون قبل اجرا، حین اجرا و بعد اجرا، پذیرش در نظام ورود به آموزش عالی ایران، جنبه های اجتماعی و روان شناختی، رابطه آموزش قبل از دانشگاه با فرایند ورود به نظام آموزش عالی و اندیشه ها و رویکردهای جایگزین آزمون ورود به نظام آموزش عالی از جمله محورهای این همایش هستند.

بر اساس اعلام دبیر کمیته علمی مقرر است پیش همایش این همایش در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ برگزار شود که تاریخ دقیق آن در سایت همایش اعلام خواهد شد. 

علاقمندان جهت ارسال مقالات تا ۲۲ خرداد سال جاری فرصت دارند که چکیده مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کرده و در صورت تایید توسط کمیته علمی و تا ۴ مرداد ماه فرصت خواهند داشت تا مقاله را به صورت کامل ارائه و ارسال کنند. علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس https:// sanjeshconf.ut.ac.ir مراجعه کنند.